Highest Rated Comments


johnsgrandma31 karma

Studiował Pan kiedyś w Polsce i co uważa Pan o ośrodkach naukowych w Polsce?