Highest Rated Comments


MultiGamerClub4 karma

  1. Hvordan brukes applikasjonen?
  2. Er det støtte for at veldige blinde personer kan bruke den?
  3. Er den lett og forstå for funksjonshemmede brukere?

Bare et parr spørsmål ettersom jeg lurer.

MultiGamerClub2 karma

Whoa.. Saw one movie trailer and it looks fucking sweeeeeeeeeeeeeet

How'd you get to the idea of writing the script for the movie?

MultiGamerClub1 karma

Thanks for answering, have a good day ^