Highest Rated Comments


MultiGamerClub4 karma

  1. Hvordan brukes applikasjonen?
  2. Er det støtte for at veldige blinde personer kan bruke den?
  3. Er den lett og forstå for funksjonshemmede brukere?

Bare et parr spørsmål ettersom jeg lurer.