Highest Rated Comments


MTFD21 karma

Thank you for doing this AMA minister Koenders,

Do you agree that we have to do more to engage young people in politics? If yes, what do you propose? On reddit we have a model parliament (like a model UN), where we simulate parliament. Should these things be supported?

Dank u dat u deze AMA doet minister Koenders.

Bent u het met mij eens dat er meer gedaan moet worden om jongeren te betrekken bij de politiek? En zo ja, wat vind U dat er gedaan moet worden? Op reddit bestaat er bijvoorbeeld een model Tweede Kamer (zoals een model verenigde naties), waarin wij het parlement simuleren. Zouden dit soort initiatieven gesteund moeten worden?

MTFD3 karma

Thank you for your anwser mr. Koenders. I appreciate your support for these initiatives.

MTFD-2 karma

Verwacht je echt dat Bert die vraag gaat beantwoorden?