Highest Rated Comments


19O513 karma

Bir Türk olarak Almanya'dan selamlarımı yollarım, cesur Azerbaycanlı kahraman! What kind of a relationship do you have to Germany now?